ул. Никола Алваджиев 1
Пловдив,
България
24.7290606
42.1454306
UserLikes
Име: РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1
Адрес: Пловдив, ул. Никола Алваджиев 1
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.alfa-group1.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Работно облекло
Дейност:

Работно облекло и защитни средства

Ключови думи: работно облекло, специално облекло, предпазни средства, работни ръкавици, предпазни обувки
  • catalog.bg
  • РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1

Продукти

РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1 - Продукти - Обувки и ботуши
Обувки и ботуши

Обувки и ботуши
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1 - Продукти - Предпазни средства
Предпазни средства

• Дихателни маски и филтри
• Антифони вътрешни и външни
• Очила
• Артикули за заварчици
• Каски и екрани
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1 - Продукти - Работни ръкавици
Работни ръкавици

• Tермични въздействия
• Химически въздействия
• Механични въздействия
• Диелектрични
ръкавици
• Химическа устойчивост
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА АЛФА ГРУП 1 - Продукти - Работно облекло
Работно облекло


• Тайвек гащеризони и сигнална екипировка
• Санитарни артикули
• Защитни облекла и покривала
• Медицински облекла
• Шапки
• Работни Престилки
• Гащеризони, Полугащеризони, Работни костюми
Специални облекла

Съгласно Директива 89/686 СЕЕ са определени 3 категории ЛПС в зависимост от риска, на който са изложени ползвателите:

І категория за по-малък, незначителен риск

ІІ категория за незначителен /среден/ риск

ІІІ категория за тежък, необратим /смъртен/ риск


БДС EN 469
Защитно облекло за пожарникари

Стандартът определя методите за изпитване и минималните изисквания за облеклото, предназначено за носене при пожарогасителни операции в градска среда и свързаните с тях дейности, в зони, представляващи риск от топлина и/или пламък. Той разглежда общата концепция за изработване на облеклото, минималните изисквания за защитна пригодност на употребяваните материали и методите за изпитването им. Изискваната степен на защита може да се постигне чрез употребата на едно или няколко изделия облекла.


БДС EN 532
Защитно облекло Защита срещу топлина и пламък. Метод за определяне границата на разпространение на пламъка.

Стандартът определя метода за установяване границата на разпространение на пламъка на текстилни или други материали, предназначени за защитни облекла. Стандартът дава методиките и съоръженията за изпитване, както за еднослойни текстилни площни изделия така и за многослойни.


БДС EN 340
Защитно облекло. Общи изисквания

Стандартът определя основните изисквания за ергономичност, трайност, размери, маркиране на защитните облекла и информация от производителя. Защитното облекло е дефинирано като облекло, което покрива или замества личните дрехи и е проектирано да защитава срещу една или повече опасности. 
Открийте ни в Google+